40 lat HR w Polsce. Koncepcja, ewolucja, rozwiązania

Alicja Miś (red.)

47,25 zł
Ilość

Treść:

1. O Profesorze Aleksym Pocztowskim (Grzegorz Łukasiewicz)

2. Potencjał idei kapitału ludzkiego z perspektywy cyklu hype Gartnera (Janusz Strużyna)

3. Funkcja personalna w Polsce - od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej (Jan Szambelańczyk)

4. Zarządzanie zasobami ludzkimi a (a)przestrzenność (Anna Lipka)

5. Od dysfunkcji do standardów zarządzania zasobami ludzkimi (Zdzisława Janowska)

6. Podejście do motywowania pracowników w perspektywie 40 minionych lat (Maria Wanda Kopertyńska)

7. Sprawiedliwość wynagradzania we współczesnym zarządzaniu kapitałem ludzkim (Marta Juchnowicz)

8. Tendencje zmian w zakresie szkolenia i rozwoju pracowników (Aldona Andrzejczyk)

9. Ewolucja koncepcji kariery - jak przeszłość kształtuje teraźniejszość (Alicja Miś)

10. Rozkwit HRM i zmierzch unionizmu - czy ta dychotomiczna wisja jest uzasadniona? (Bogusława Urbaniak)

11. Społeczny aspekt stosunków pracy w twórczości naukowej Profesora Aleksego Pocztowskiego (Małgorzata Gableta, Anna Cierniak-Emerych)

12. Elastyczny czas pracy w organizacji. Koncepcje - praktyka - efekty (Zenon Wiśniewski)

13. Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec zmian na rynku pracy i nieuchronności innowacji (Anna Francik)

W001139

Opis

Tytuł
40 lat HR w Polsce. Koncepcja, ewolucja, rozwiązania
Autor
Alicja Miś (red.)
Liczba stron
276
Rok wydania
2021
ISBN
978-83-7252-857-5

Specyficzne kody