Analiza jakości produktu – perspektywa marketingowa. Zbiór zadań

Agata Jonas, Marek Rawski

19,95 zł
Ilość

Prezentowana publikacja jest przeznaczona dla studentów wszystkich kierunków studiów ekonomicznych, a szczególnie kierunku zarządzanie oraz marketing i komunikacja rynkowa. Przedstawione w niej zadania i ćwiczenia zostały przygotowane z myślą o ich indywidualnym lub grupowym rozwiązywaniu, stanowiąc pomoc w zdobywaniu praktycznych umiejętności, niezbędnych w procesie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Układ pracy, podzielonej na cztery części, odpowiada poszczególnym fazom życia produktu. Głównym elementem publikacji jest zbiór zadań dotyczących zarówno klasycznych narzędzi tworzenia oraz kontroli jakości, jak i narzędzi pozwalających uwzględnić perspektywę klienta na etapie projektowania czy badania jakości. Zestaw zadań dotyczących każdego z narzędzi został poprzedzony krótkim teoretycznym opisem wraz z przedstawieniem metody i algorytmu jego zastosowania. W przypadku każdej omawianej metody (narzędzia) wskazano najwłaściwsze, zdaniem autorów, pozycje literaturowe prezentujące dane zagadnienie.

Treść: 

1. Jakość na etapie projektowania produktu i procesu jego wytwarzania

2. Jakość na etapie wytwarzania wyrobu

3. Jakość na etapie konsumowania wyrobu

4. Jakość usług jako specyficznego rodzaju produktu

W001132

Opis

Tytuł
Analiza jakości produktu – perspektywa marketingowa. Zbiór zadań
Autor
Agata Jonas, Marek Rawski
Liczba stron
118
Rok wydania
2021
ISBN
978-83-7252-855-1

Specyficzne kody